Magazín o bývaní

Slovenské domácnosti sú hladné po tepelných čerpadlách

1.28K 0

 Domácnosti na Slovensku patria k využívaniu obnoviteľných energií z tepelných čerpadiel na chvost rebríčku 21 krajín Európy, keď je za nimi na poslednom mieste už len Maďarsko. Na druhú stranu, tempo rastu využívania tepelných čerpadiel je druhé najvyššie (28,8 %) a tunajšie domácnosti tak rýchlo sťahujú náskok, ktoré krajiny ako Švédsko, Nórsko, Fínsko, Dánsko či Nemecko získali tým, že tu k výraznému rozšíreniu tepelných čerpadiel dochádzalo už od 70. rokov minulého storočia. Pozitívne skúsenosti majiteľov tepelných čerpadiel na Slovensku potom naznačujú, že súčasné tempo rastu by mohlo pokračovať aj v budúcnosti.

Objem energie v TWh vyrobené tepelnými čerpadlami v jednotlivých krajinách Európy

Pozn. Zdroj: www.ehpa.org, dáta platné k 3.4.2020, sledované v období: rok 2017

O vhodnosti tepelného čerpadla rozhodne napr. aj počet vykurovacích miestností

V čom sa ale slovenské domácnosti budú od svojich „susedov“ zo západnej a severnej Európy líšiť, je preferovaný typ tepelného čerpadla. Zatiaľ, čo v krajinách ako Švédsko, Nórsko, Fínsko, Dánsko, Portugalsko a Estónsko sú suverénne najrozšírenejším typom čerpadlá vzduch / vzduch, domácnosti na Slovensku dlhodobo preferujú čerpadlá so systémom vzduch / voda. Medzi týmito typmi čerpadiel sú pritom zásadné rozdiely:

  • tepelné čerpadlo vzduch / vzduch je schopné fungovať aj ako klimatizácia (čerpadlo vzduch / voda nie),
  • tepelné čerpadlo vzduch / voda môže byť použité aj pre ohrev tepelnej vody (čerpadlo vzduch / vzduch nie),
  • tepelné čerpadlá vzduch / voda majú vo všeobecnosti väčšiu obstarávaciu hodnotu,
  • tepelné čerpadlá vzduch / vzduch sú určené predovšetkým pre nehnuteľnosti s menším počtom väčších miestností, zatiaľ čo u tepelných čerpadiel vzduch / voda počet miestností nehrá významnú rolu.

Je nutné podotknúť, že zákazníci z trhu, kde sú najčastejšie zastúpené tepelné čerpadlá vzduch / vzduch, sa okrem obstarávacej ceny orientujú aj podľa aktuálnej podpory zo strany štátu. Tepelné čerpadlá vzduch / vzduch sa vykazujú tým, že pri teplotách hlboko pod bodom mrazu rastie ich spotreba elektrickej energie a práve nižšie ceny elektriny boli častým spôsobom, akým sa vlády snažili motivovať domácnosti k nahradeniu kotlov na tuhé palivá práve tepelnými čerpadlami.

Na Slovensku, kde nie sú teploty okolo -25 °C ničím výnimočným, tak dáva zmysel zvážiť práve tepelné čerpadlá vzduch / voda či dokonca zem / voda.

Nechajte si poradiť, preverte si však tvrdenia predajcov

Zároveň je nutné podotknúť, že výber tepelného čerpadla je často silno ovplyvnený odporučením predajcu, ktorý nemusí byť schopný objektívne poskytnúť vhodný typ tepelného čerpadla z dôvodov obmedzenej ponuky. Sú to pritom práve tepelné čerpadlá vzduch / vzduch, ktoré bežne nájdeme v regáloch hobbymarketov, predajní stavebného materiálu či u menších predajcov. Ak sa chcete vyhnúť situácii, keď vám predajca nie je schopný ponúknuť čerpadlo vhodné pre váš prípad, je žiadúce:

  • Poradiť sa o zaobstaraní si tepelného čerpadla s predajcom, ktorý má v ponuke viacero typov tepelných čerpadiel, t. j. okrem jednotiek vzduch / vzduch a čerpadla vzduch / voda, zem /voda, voda / voda.
  • Uvažovať o kúpe tepelného čerpadla u predajcu, ktorý má skúsenosti s prevádzkou tepelného čerpadla v situácii, keď zákazník mal podobné požiadavky ako vy. Reč pritom nie je len o schopnosti tepelné čerpadlo predať a následne podrobiť servisu, ale taktiež o inštalácii tepelného čerpadla.
  • Obmedziť výber tepelných čerpadiel len na tie, ktoré získali značku kvality Q, ocenenie platné v niekoľkých krajinách Európy. Práve to totiž potvrdzuje pravdivosť u tepelného čerpadla pri uvedených parametroch výkonu (hluk, spotreba elektrickej energie a pod.).

Zároveň, vhodnosť jednotlivých tepelných čerpadiel počítajte v dlhodobom horizonte, nespoliehajte sa na aktuálne ceny elektrickej energie či nemennú spotrebu energií. Tepelné čerpadlo je veľkou investíciou na niekoľko desiatok rokov, oplatí sa vám teda vziať do úvahy všetky možné vplyvy rozhodujúce o ich výhodnosti.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.