Magazín o bývaní

Likvidácia sro a niekoľko dôležitých informácií, ktoré sa stali aktuálnymi od poslednej novely Obchodného zákonníka

454 0

Podnikateľský subjekt zaniká v dvoch hlavných fázach, pričom v rámci tej prvej dochádza k jej zrušeniu.  Spôsobov je hneď niekoľko a jedným z nich je napríklad aj na základe rozhodnutia orgánu podnikateľského subjektu. V tej druhej následne dochádza k zániku a jeho súčasťou je aj likvidácia sro. Proces likvidácie sro teda predstavuje uspokojenie veriteľov danej spoločnosti, ktorí majú nárok podieľať sa na likvidačnom zostatku. Likvidacia sro však nie je povinnosťou automaticky pri každom zániku obchodnej spoločnosti a príkladom je situácia, keď obchodné imanie v plnej výške bude prechádzať na právneho nástupcu. Ďalšou situáciou je tá, keď spoločnosť zruší súd a nedošlo k úhrade preddavku určeného na zaplatenie výdavkov a odmien likvidátora. Pravidiel je skutočne viacero a na proces likvidácie by sme odporúčali osloviť profesionálnu firmu pôsobiacu v tejto oblasti.

Likvidácia sro má jasne definované pravidlá a s ich dodržiavaním vám pomôže profesionálny partner

Posledná novelizácia Obchodného zákonníka v otázke likvidácie sro zmenila aj termín vstupu do tohto procesu. Pred novelou bol termín vstupu do likvidácie sro totožným s dňom jej zrušenia. Aktuálne je tomu však tak, že likvidácia sro začína dňom vstupu likvidátora do obchodného registra. Aj v tomto prípade však subjekt musí používať pri uvádzaní svojho obchodného mena v Obchodnom zákonníku špecifikovaný dodatok “v likvidácii”. K ďalšej úprave pri likvidácii sro došlo vďaka zavedeniu tzv. preddavku na likvidáciu a táto čiastka musí byť zložená v rámci notárskej úschovy. Jasne špecifikovaný je však termín jej zloženia a k tomuto úkonu musí dôjsť ešte skôr ako je likvidátor zapísaný v obchodnom registri. Výška preddavku je samozrejme stanovená taktiež a jedná sa o čiastku 1500 eur, pričom tá môže byť použitá výlučne na uhradenie výdavkov a odmien likvidátora. Aj so zabezpečením uvedenej požiadavky vám určite pomôže profesionálna firma pôsobiaca v oblasti likvidácie. Pozreli by sme sa tiež na účinky, ktorým je subjekt vystavený po vstupe do likvidácie. Jednou z nich je teda tá, že likvidátor sa stáva štatutárnym orgánom a toto ho oprávňuje ku konaniu v mene obchodnej spoločnosti. Taktiež sa jedná o zánik jednostranných právnych úkonov a v tomto prípade môžeme hovoriť napríklad o zániku rôznych splnomocnení a poverení. Ak sa chcete dozvedieť viac kliknite na webovú stránku https://www.easystart.sk/.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.