Magazín o bývaní

Požiarna ochrana spojov a otvorov

550 0

Spoje a otvory sú malé časti konštrukcie budovy, no pri požiari môžu spôsobiť jej zrútenie, ak nie sú správne navrhnuté.

 Fotografia drevenej konštrukcie so spojmi chránenými penou

Spoje a otvory v podmienkach požiaru

Termínom “spoj” môžeme nazvať dva rozdielne prvky: spojenie medzi dvoma štruktúrnymi prvkami (krovy a trámy) alebo flexibilný prvok vložený medzi dva oddeľujúce prvky (stenu alebo strop).

V prvom prípade sú spoje navrhnuté tak, aby zabezpečili prepojenie medzi dvoma či viacerými prvkami konštrukcie, ako napríklad krovom a trámom. Vo všeobecnosti sú schopné prenášať sily a momenty medzi dvoma prvkami. Na druhej strane však vytvárajú štruktúrnu nespojitosť, ktorá je obzvlášť zjavná pri oceľových konštrukciách. Zrealizovať sa dajú pomocou spojenia skrutkami, zvarom, alebo kombináciou oboch metód. V každom prípade je nutné dôkladne analyzovať ich správanie v prípade požiaru. Ak by aj bol trám a krov požiarne chránený, avšak ich bod styku nie, mohlo by dôjsť k rozsiahlym deformáciám a rýchlemu zrúteniu konštrukcie. Štandard EN 1993-1-2: 2005 vyžaduje, aby bola posúdená celá konštrukcia vrátanie spojov. Poskytuje aj niekoľko rovníc pre analýzu odolnosti spojov v prípade požiaru (Príloha D).

Protipožiarne dosky alebo intumescentné nátery?

Spoje konštrukcií sa dajú chrániť rovnakými riešeniami, ako aj konštrukcie samotné. Na ich protipožiarnu ochranu sú dostupné protipožiarne dosky a intumescentné (napeňujúce) nátery. Pri výbere je nutné zvážiť možnosti priestoru a pozíciu spoja voči ohňu. Ak sa očakáva, že požiar vznikne v blízkosti spoja, mal by byť chránený bariérou a panelmi. Je však nutné poznamenať, že teplota v spojoch je väčšinou nižšia než teplota hlavných štruktúrnych prvkov, z dôvodu ich nižšieho pomeru vystaveného povrchu a objemu (pomer A / V).

Termín “spoj” môže označovať aj prázdny priestor medzi dvoma oddeľujúcimi prvkami. Väčšinou sa jedná o dve steny alebo stenu a strop. Možné vzájomné pohyby a deformácie týchto dvoch prvkov z dôvodu tepelnej expanzie či zemetrasenia sú dôvodom, prečo by medzi nimi mal byť ponechaný dostatočný priestor. Ak spolu vytvárajú požiarne oddelenie, tento otvor môže spôsobiť šírenie tepla, dymu a plynov do susedného oddelenia. V tomto prípade je nutné zabezpečiť požiarnu ochranu otvoru. Všeobecným pravidlom je, že spoje by mali mať rovnakú požiarnu odolnosť ako prvky, ktoré spájajú, ale navyše aj pružnosť, aby sa mohli prispôsobiť ich deformáciám. Existujú viaceré dostupné riešenia pre túto problematiku. Pri škárach menších než 20 mm sa používajú akrylové tesnenia a otvory do 50 mm sa dajú zatmeliť s penou. Väčšie otvory vyžadujú použitie panelov z minerálnej vlny upevnených protipožiarnym tesnením.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.