Magazín o bývaní

Poistenie domácnosti a situácie, ktoré rieši

3.47K 0

Príslovečné teplo rodinného krbu patrí k momentom, ktoré by chcel vo svojej domácnosti zažívať asi každý. Všetci v dome či byte k nemu môžu svojou troškou prispieť. Existujú však aj také situácie, ktoré povestný plamienok pohody môžu na dosť dlhý čas utlmiť. Na predvídateľné aj menej predvídateľné poistné udalosti ale existuje účinná prevencia v podobe poistenia domácnosti.

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti

Kto nezažil poistnú udalosť, ten pravdepodobne nedokáže v plnej miere oceniť služby dobrého poistenia domácnosti. Dobré v tomto prípade znamená také poistenie domácnosti, ktoré ponúkne široké poistné krytie v prípade nehôd rôzneho druhu.

Živelné katastrofy

Za bývalého režimu tí najpravovernejší verili, že prírodu si človek dokáže podmaniť. Živelné katastrofy sú však dôkazom, že v tejto fáze toho ľudstvo naozaj schopné nie je. Poistenie domácnosti rieši aj tieto riziká:

Priamy aj nepriamy úder blesku (vrátane prepätia) môže zničiť elektronické vybavenie vášho domu. Prepäťová ochrana ale neposkytuje komplexné riešenie pre všetky spôsoby, ktorými sa prepätie môže do domu dostať.

Priamy aj nepriamy úder blesku

Priamy aj nepriamy úder blesku

Vietor od 60 km/hBeaufortova stupnica sily vetra klasifikuje vietor s rýchlosťou 60 km/h ako prudký až búrlivý (schopný lámať konáre, chôdza proti nemu je nemožná). Vyššie sú už len rôzne stupne víchrice a orkán, teda vetry, ktoré spôsobujú výrazné materiálne škody.

Krupobitie – je veľmi bežné najmä v letných mesiacoch. Ide o jav s veľmi ničivým potenciálom.

Záplavy a povodne – aj vďaka masívnemu odlesňovaniu a stúpajúcej erózii pôdy sú čoraz častejšie.

Poklesy a zosuvy pôdy – prichádzajú náhle, bez varovania. Najväčšie nebezpečenstvo tkvie v tom, že ohrozujú a narúšajú statiku nehnuteľností. Hrozia najmä na tzv. zosuvných územiach.

Okrem spomínaných udalostí rieši poistenie domácnosti aj v našich končinách pomerne ojedinelé udalosti ako škody spôsobené výbuchom sopky, lavínou alebo zemetrasením (na Slovensku sa ročne vyskytne do 80 zemetrasení, väčšinou však veľmi slabých) či pádom stožiarov a stromov.

Škody v priamej spojitosti s ľudským faktorom

Napriek mnohým, častokrát pokročilým bezpečnostným opatreniam, sa nehnuteľnostiam stále ešte nevyhýbajú ani škody spôsobené priamo človekom:

Náraz známeho alebo neznámeho vozidla: Toto riziko sa týka predovšetkým nehnuteľností na územiach v blízkosti dopravných komunikácií, pričom rizikovejšie sú domy blízko ohybov a zákrut ciest.

Lúpeže a krádeže vlámaním: nutnosť vyššej mobility obyvateľstva (cestovanie za prácou, na dovolenky) znamená aj zvýšené riziko lúpeží a vlámaní, nakoľko opustené nehnuteľnosti sú veľmi lákavým cieľom pre ľudí páchajúcich trestnú činnosť.

Vandalizmus (vonkajší a vnútorný): niekedy netreba kradnúť, stačí len zničiť…

Ďalšie situácie, ktoré poistenie nehnuteľnosti rieši

Do poistného balíka však môžete zarátať aj niekoľko ďalších, možno až trochu bizarných udalostí. Aj proti škodám, ktoré spôsobujú, je možné poistiť sa. Dokonca sa dá riešiť aj poistenie online z pohodlia vášho domova:

Lom skla: vzniká prekročením medze pevnosti skla vplyvom úderu, teplotného namáhania, mechanického namáhania alebo trvalého vnútorného napätia.

Úraz domácich miláčikov: zväčša sa jedná o psa alebo mačku a úrazy, v dôsledku ktorých dôjde k úhynu zvieratka.

Voda z vodovodných zariadení: spôsobuje najväčšie problémy a prasknutie potrubia s vodou patrí zároveň k najčastejším poistným udalostiam, ktoré sa v domácnosti riešia. Môže dôjsť k poškodeniu zariadenia domu, bytu alebo viacerých bytov či dokonca pivníc.

Aerodynamický tresk: akustický jav vnímateľný pri prelete nadzvukového lietadla.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.